Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

For søkere til Árran Mánnájgárdde AS er det ønskelig å vite litt om barnets ferdighet i, og bruk av, samisk. Legg derfor til informasjon om dette i felt for Annen informasjon i skjemaet.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke