Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen.

Skjemaet vil få tidsavbrudd dersom det er inaktivt i 30 minutter. Du kan når som helst avslutte utfyllingen ved å trykke avsluttknappen og, vil da få oppgitt et referansenummer.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent