Rekvisisjon av kartforretning / deling av grunneigedom (KF-234B)
Sogndal kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje