Støttekontakt, fritidskontakt, tilsynsfører, treningskontakt eller avlastningshjem
Askøy kommune

Dette er et elektronisk skjema som går til Forvaltningsenheten og-, eller Barneverntjenesten i Askøy kommune.

Opplysningene du gir på dette skjemaet er unntatt offentlighet etter Offentleglova § 13 og skal kun brukes av avdelingen til å finne oppdrag som kan passe for deg.

Etter at vi har behandlet skjemaet, vil vi ta kontakt med deg for å gjøre nærmere avtale om intervju. Merk at alle som skal denne typen oppdrag må ha politiattest. Skjema for dette vil bli utlevert i forbindelse med intervjuet.

Er det noe du lurer på i forbindelse med dette søknadsskjemaet er du velkommen til å kontakte avdelingen. Du finner telefonnummer i "Kontakt oss" på kommunens internettsider www.askoy.kommune.no

TIPS: Du kan få utsskrift av et tomt skjema ved å klikke på skriverikonet oppe i høyre hjørne av skjermbildet etter at skjemaet er åpnet.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent