Sanitærabonnement - avløp (KF-364)
Vestby kommune

Følgende vedlegg må lastes opp i søknaden for at den kan behandles:

  • Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnettet frem til og med hovedledningen.
    VA-ledningene skal fremkomme med respektive farger og strekkoder (NR 3039)

Dette lastes opp på skjemaets siste side, under Vedlegg

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke