Sanitærabonnement - avløp (KF-364)
Vestby kommune

Følgende vedlegg må lastes opp i søknaden for at den kan behandles:

  • Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnettet frem til og med hovedledningen.
    VA-ledningene skal fremkomme med respektive farger og strekkoder (NR 3039)

Dette lastes opp på skjemaets siste side, under Vedlegg

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke