Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-365)
Heim kommune

Når barnet meldes inn i SFO, vil det automatisk meldes ut av kommunal barnehage med virkning fra 1. august.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke