Innmelding skole (KF-368)
Sandnes kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen.

Skjemaet vil få tidsavbrudd dersom det er inaktivt i 30 minutter.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke