Reservasjon av byggemappe (KF-703)
Leirfjord kommune