Kommunal bolig - søknad om ekstra nøkkel (TK-196)
Trondheim kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke