Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
Røros kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjermdialogen lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Utfyllingen er avbrutt fordi du har vært inaktiv for lenge. Du må dessverre starte utfyllingen på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke