Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)
Hustadvika kommune

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse forutsetter at arbeidet er utført i tråd med søknaden. Dersom det er avvik fra søknad, må dette beskrives på skjemaets første side, under Andre kommentarer.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke