Oppmoding om ferdigattest eller mellombels bruksløyve (KF-416)
Tokke kommune

 

Dette skjemaet blir sendt elektronisk til kommunen.

Er skjemaet inaktivt i 30 minutt, vil skjermdialogen lukke og du må starte utfyllinga på nytt.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje