Tilskudd - Kurs- og studiebidrag
Askøy kommune

Medlemmer av lag og foreninger i Askøy som er støtteberettiget etter reglene for tilskudd fra kulturmidlene, kan få refundert helt eller delvis utgifter ved kursdeltakelse.

Støtten gis i den grad det er disponible budsjettmidler til formålet. Hvor stor andel av utgiftene som dekkes er det fastsatt regler for. Det er særskilte begrensninger med hensyn til deltakere og kostnader.

Støtten skal stimulere til lederutdanning og dyktiggjøring av medlemmer til innsats i lagvirksomheten. 
Støtten gis til dekning av deltakernes utgifter, men utbetales laget og etter søknad fra laget.

Søknadsfrister er 1. juni og 1. desember