Kulturmidler (KF-109)
Bardu kommune

For at søknad skal bli behandlet, må følgende legges ved på skjemaets siste side:

  • Godkjent årsmelding for foregående år. Må si noe om møtevirksomhet og kurs, og alminnelig aktivitet.
  • Godkjent regnskap for foregående år. Må inneholde revidert årsregnskap inkl utgifter til drift, kapitalregnskap og spesifisert regnskap over inntekter og utgifter på lagshus/anlegg
  • Godkjent plan for neste år. Må inneholde møter, og annen virksomhet
  • Godkjent budsjett for neste år
  • Utskrift av årsmøteprotokoll

Etter søknadsfristen legger administrasjonen frem et samlet forslag til fordeling av kulturmidler til politisk behandling i Bardu kommunes utvalg for omsorg og oppvekst.

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent