Kulturmidler (KF-109)
Bardu kommune

For at søknad skal bli behandlet, må følgende legges ved på skjemaets siste side:

  • Godkjent årsmelding for foregående år. Må si noe om møtevirksomhet og kurs, og alminnelig aktivitet.
  • Godkjent regnskap for foregående år. Må inneholde revidert årsregnskap inkl utgifter til drift, kapitalregnskap og spesifisert regnskap over inntekter og utgifter på lagshus/anlegg
  • Godkjent plan for neste år. Må inneholde møter, og annen virksomhet
  • Godkjent budsjett for neste år
  • Utskrift av årsmøteprotokoll

Etter søknadsfristen legger administrasjonen frem et samlet forslag til fordeling av kulturmidler til politisk behandling i Bardu kommunes utvalg for omsorg og oppvekst.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke