Krav om erstatning for tap av inntekt for å utøve politiske verv (KF-385)
Vinje kommune


Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje