Innsynsbegjæring (KF-390)
Hemne kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke