Klage på vedtak
Askøy kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.