Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Steinkjer kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.

Utfyllingen er avbrutt fordi du har vært inaktiv for lenge. Du må dessverre starte utfyllingen på nytt

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke