Barnehagesøknad 2017/2018 (KF-101E-27)
Overhalla kommune

Les dette før du starter å fylle ut søknaden.
Når du sender søknaden, skal du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt av Kommuneforlaget og at den blir sendt videre til Overhalla kommune for behandling. Bekreftelsen er din kvittering på at du har søkt om plass.
NB! Kvitteringen må du ta vare på! Hvis du ikke mottar kvitteringen, må du ringe Guri Kjelbergnes (415 36 534) eller Dagfinn Johansen (979 58 580).
Ferdig utfylt skjema sendes elektronisk ved å klikke på "Send" knappen i siste bilde. 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.