Barnehage - Ny plass og overføring (KF-401)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Barnehagene har ulike åpnings- og oppholdstider. Gå inn på kommunens nettside for å lese mer om dette.

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen. Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjemaet lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke