Påmelding til kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen og etablererprøven etter serveringsloven
Drammen kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Svaret på henvendelsen får du i Altinn. Les mer om å motta svar digitalt.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjermdialogen lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke