Integreringstilskudd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Askøy kommune

Det kan ytes tilskudd til lag som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne i sine aktiviteter. Slike tilskudd er ment å dekke merutgifter til; ekstra utstyr, ekstra trenerutgifter, spesielle ledsagerutgifter, andre utgifter som krever ekstra ressurser. Slike tiltak utarbeides i samarbeid med kulturavdelingen.

Søknader behandles løpende hele året.