Kulturskole - påmelding (KF-444-1037)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Det er mulig for en elev å melde seg på flere tilbud.

DET MÅ FYLLES UT ETT PÅMELDINGSSKJEMA FOR HVER SØKNAD.

Melding om opptak blir sendt ut i august i forbindelse med skolestart.

Det tas forbehold om lærerkrefter og tilstrekkelig påmelding.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke