Skatteattest - melding om (KF-131)
Gildeskål kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjermdialogen lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent