Alkohol - Søknad om bevilling til salg av alkohol
Harstad kommune

Dette skjemaet brukes for å søke om å selge øl, hovedsakelig i butikk/dagligvarehandel. Det er en fordel om du har vedleggene nedenfor i innskannet/elektronisk format, men de kan gjerne ettersendes som ordinært brev.

Vedlegg som skal være med:

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet.
  • Skatteatest for alle som er involvert i driften av utsalgstedet, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.
  • Skisse over utsalgsstedets arealer som tydelig markerer lokalet og funksjoner der bevillingen skal utøves.
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til utsalgsstedet.
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven.
  • Dokumentasjon på handelsrett etter handelsloven.
  • Andre vedlegg etter innsenders behov

Lenke til utskriftsvennlig versjon finner du her.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke