Dispensasjon/tillatelse - bruk av motorkjøretøy i utmark/vassdrag

Dette skjemaet brukes for å søke om dispensasjon/tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark/vassdrag.

Når skjemaet er innsendt vil en kvittering med kopi av registrerte data sendes til den e-postadressen som registreres på første skjemaside

Alternativ: Utskriftvennlig utgave av skjemaet

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke