Driftstilskudd til lag og foreninger
Harstad kommune

Dette skjemaet brukes for å søke drifttstilskudd for lag og foreninger.med aktiviteter rettet mot barn og unge. Organisasjonen må ikke motta annen løpende støtte fra Harstad kommune. Nødvendige vedlegg er årsrapport og regnskap for siste år, samt budsjett og aktivitetsplan for inneværende år (kan ettersendes).

Søknadsfrist 26.april 2019

Les mer her

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke