Driftstilskudd til lag og foreninger

Dette skjemaet brukes for å søke driftstilskudd for lag og foreninger med aktiviteter rettet mot barn og unge. For å kunne motta driftstilskudd må organisasjonen ha aktiviteter rettet mot barn og unge og ikke motta løpende støtte fra Harstad kommune. For at søknadene skal bli vurdert må det være vedlagt årsrapport og regnskap for 2019, budsjett og aktivitetsplan for 2020, samt medlemsoversikt hvor andelen barn og unge under 18 år er spesifisert. 

Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med Mats M. Tjernstrøm, tlf. 482 24 539 eller e-post: Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no

Les mer her

Søknadsfrist: 24.april 2020

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke