Hjelp til håndtering av avfallsdunk
KF - Forenkler offentlige tjenester

Her kan du søke elektronisk på Hjelp til håndtering av avfallsdunk.

Du beveger deg fra side til side ved hjelp av "Neste- og Forrige" -knappene nederst i bildet, eller ved å bruke navigasjonsmenyen til venstre (ikke bruk "Frem- og Tilbake"-knappene i verktøylinjen) der denne er tilgjengelig.

Klikk på knappen Til elektronisk søknad og fyll ut skjemaet.
Ønsker du å skrive en papirsøknad finner du den her Utskriftsvennlig utgave av skjemaet

NB! Ettersend legeerklæring for å få søknaden vurdert.- merk vedlegge(ne) med referansenummer du får oppgitt når du sender inn skjema. 

Skjemaet/søknaden med utfylte opplysninger blir ikke sendt før du har klikket på "Send"-knappen. Søknaden sendes da elektronisk over til kommunenes postmottak.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke