Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)
Valle kommune

Oppgåve over venta omsett mengd alkoholhaldig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil bli rekna ut gebyr for kvar sals- / skjenkestad som føretaket har løyve for. Etter utgangen av året skal løyvehavaren sende inn oppgåve over faktisk omsett mengd alkohol. Dersom det er avvik mellom tidlegare oppgjeve venta omsetnad og faktisk omsetnad, vil kommunen gjennomføre utrekning og oppgjer i ettertid.

Dersom verksemda opphøyrer eller bli selt, skal det sendast oppgåve så snart dei endelege omsetnadstala ligg føre.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje