Parkering - Søknad parkeringstillatelse for næringsdrivende
Harstad kommune

Harstad kommune har opprettet endel parkeringsplasser for næringsdrivende. Disse leies ut i samsvar med § 7 i forskriftene om offentlig parkeringsregulering: «Kommunen kan i nærmere avgrensede områder etter behovsprøving reservere parkering for personer som er bosatt i området eller for andre med særlig behov for slik parkering». Det vil si at det i søknaden må legges vekt på parkeringsbehovet. Søknader fra personer som ikke benytter bilen i arbeidet vil normalt bli avslått.

Lenke til betalingsregulativ: http://dk/EKNet/docs/pub/dok01778.pdf

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke