Parkering - søknad for forflytningshemmede

Dette skjemaet brukes for å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Målgruppen er de av kommunens innbyggere som på grunn av bevegelseshemming har problemer med å forflytte seg og som derfor har særskilt behov for parkeringslettelser på konkrete steder.

Søknaden behandles i utvalg angående parkeringstillatelser for forflytningshemmede som består av avdelingsleder habilitering/rehabilitering, parkeringsleder og en brukerrepresentant.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke