Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-125)
Averøy kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent