Parkeringsileggelse - Klage på
Harstad kommune

Skjema for klage/søknad angående ilagt parkeringsgebyr.

Tjenestebeskrivelse finner du her

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke