Treningstid i kommunale idrettsanlegg - søknad om
KF - Forenkler offentlige tjenester

Lag og foreninger i Harstad Kommune som ønsker treningstimer og arrangement i Harstadhallen, Hålogalandshallen, Minihallen, Stangneshallen, Seljestadhallen  og Landsåshallen må sende søknad innen 1. mai dette år.

Lag som søker må ha betalt utestående gjeld før nye timer/arrangement blir tildelt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke