Kommunal bolig
Orkland kommune

Velkommen til vårt elektroniske søknadsskjema. Orkland kommune håper at dette vil forenkle din hverdag i forhold til skjemaer og søknader.

Vennligst fyll ut så fullstendig og nøyaktig som mulig.

Utfyllingen er avbrutt fordi du har vært inaktiv for lenge. Du må dessverre starte utfyllingen på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke