Fritak av vann- og/eller avløpsgebyr
Orkland kommune

Velkommen til vårt elektroniske søknadsskjema. Orkland kommune håper at dette vil forenkle din hverdag i forhold til skjemaer og søknader.

Vennligst fyll ut så fullstendig og nøyaktig som mulig.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke