Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Surnadal kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Husk å lagre ofte dersom du ikke har all informasjon rett for hånden, slik at ikke tidsavbrudd forårsaker tap av innskrevet data. Bruk også alltid sist mottatte referansenummer, slik at du ikke åpner en gammel versjon av innsendingen.

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent