Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Vestby kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Husk å lagre ofte dersom du ikke har all informasjon rett for hånden, slik at ikke tidsavbrudd forårsaker tap av innskrevet data. Bruk også alltid sist mottatte referansenummer, slik at du ikke åpner en gammel versjon av innsendingen.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke