Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Vinje kommune

Dette skjemaet blir sendt elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptekne av at løysingane våre skal ta hand om personvernet ditt så godt som mogleg.

Hugs å lagre ofte om du ikkje har all informasjon rett foran deg, slik at tidsavbrot ikkje fororsakar tap av innskreve data. Bruk òg alltid sist motteke referansenummer, så du ikkje opnar ein gamal versjon av innsendinga.

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje