Avslag på søknad - klage
Askøy kommune

Dersom du har fått avslag på en søknad, kan du klage. 

Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt svarbrev med avslaget. 

NB: Skriv ikke inn sensitive personopplysninger i skjemaet.