Kulturmidlar (KF-109A)
Tokke kommune

Dette skjemaet blir sendt elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptekne av at løysingane våre skal ta hand om personvernet ditt så godt som mogleg.

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje