Kommunal bolig - leie (KF-459)
Dønna kommune

Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet.

Utfyllingen er avbrutt fordi du har vært inaktiv for lenge. Du må dessverre starte utfyllingen på nytt.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent