Kommunal bolig - leie (KF-459)
Skjervøy kommune

Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke