Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273B)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjermdialogen lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent