Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-278)
Kristiansund kommune

Vi anbefaler Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari ved bruk av våre digitale skjema.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke