Melding om St. Hans bål
Askøy kommune

Dette må du tenke på før du brenner sankthansbål:


1. Bålet meldes til brannvesenet via elektronisk skjema.

2. Grunneiers tillatelse må innhentes.

3. En voksen person skal være ansvarshavende for bålet og være tilstede til bålet er slukket.

4. Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy, her er ull best.

5. Ansvarshavende skal sørge for tilstrekkelig slokkevann og at bålet holdes under kontroll. Ta høyde for vær, vind og lokale forhold.

6. Bålet skal slukkes forsvarlig og bålrester fjernes.

7. Bålet skal holdes i tilstrekkelig avstand fra bebyggelse, vegetasjon og annet som lett kan antenne.

8. All bålbrenning skjer på eget ansvar og utgifter til eventuell utrykning kan bli belastet den ansvarlige.

9. Bålet skal kun inneholde rent trevirke, det er forbudt å brenne avfall.

10. Det er ikke lov å brenne bål eller grille direkte på svaberg.

Brannsjefen forbeholder seg rett til å nekte bålbrenning på øyeblikkelig varsel dersom værforholdene eller andre forhold skulle tilsi dette. Ansvarshavende skal undersøke før bål tennes at det ikke er nedlagt forbud mot bålbrenning i området. 

Innsendt meldeskjema vil ikke besvares dersom brannvesenet ikke har innsigelser til mottatt melding. 

Det vil ikke bli gitt tillatelse til å brenne bål andre datoer enn sankthansbål i.h.h.t Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner vedtatt av Askøy kommunestyre 21.09.2006 med hjemmel i forurensingsloven av 13. mars nr. 6 § 9.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Når kan jeg brenne sankthansbål?
Dette meldeskjemaet er kun beregnet for bålbrenning som utføres 23. juni (Sankthansaften).

Hva er et sankthansbål?
Et sankthansbål er ofte et stort bål. Bålbrenning er en vanlig del av sankthansfeiringen og har lange tradisjoner i Norge, og er en markering av midtsommeren.

Andre spørsmål?
For ytterligere spørsmål om sankthansbål og bålbrenning generelt, send oss en e-post: brannforebyggende.avdeling@askoy.kommune.no