Melding om St. Hans bål
Askøy kommune

Sankthansbål på Askøy

For brenning av sankthansbål gjelder følgende retningslinjer:

1. Bålet meldes til brannvesenet via elektronisk skjema.

2. Grunneiers tillatelse må innhentes

3. En voksen person skal være ansvarshavende

4. Ansvarshavende skal sørge for tilstrekkelig slokkevann og at bålet holdes under kontroll

5. Bålet skal slukkes forsvarlig og bål rester fjernes

6. Bålet skal holdes i tilstrekkelig avstand fra bebyggelse og vegetasjon

7. All bålbrenning skjer på eget ansvar og utgifter til eventuell utrykning kan bli belastet den ansvarlige

8. Bålet skal kun inneholde rent trevirke, det er forbudt å brenne avfall

9. Brannsjefen forbeholder seg rett til å nekte bålbrenning på øyeblikkelig varsel dersom værforholdene eller andre forhold skulle tilsi dette.

10. Det er ikke lov å brenne bål eller grille direkte på svaberg.

Det vil ikke bli gitt tillatelse til å brenne bål andre datoer enn sankthansbål i.h.h.t til Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner vedtatt av Askøy kommunestyre 21.09.2006 med hjemmel i forurensingsloven av 13.mars 1981 nr. 6 § 9.