Skadet vilt - Melding om (KF-164)
Porsanger kommune