Sjølvhogst av ved på kommunen sin eigedom - Søknad om (KF-166)
Valle kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje