Utvidet skjenkeareal/skjenketid (KF-475)
Midtre Gauldal kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke